Toplam sera gazı emisyonu 2020 yılında 523,9 Mt CO2 eşdeğeri oldu

Sera gazı envanteri sonuçlarına göre, 2020 yılı toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre 3,1 artarak 523,9 milyon ton (Mt) CO2 eşdeğeri (eşd.) olarak hesaplandı. Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılında 4 ton CO2 eşd., 2019 yılında 6,2 ton CO2 eşd. ve 2020 yılında 6,3 ton CO2 eşd. olarak hesaplandı.

 

Sektörlere göre emisyon miktarında enerji sektörü ilk sırada yer aldı
Toplam sera gazı emisyonlarında 2020 yılında CO2 eşd. olarak en büyük payı 70,2 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken bunu sırasıyla 14 ile tarım, 12,7 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı ve 3,1 ile atık sektörü takip etti.

Enerji sektörü emisyonları 2020 yılında, 1990 yılına göre 163,3 bir önceki yıla göre ise 0,6 artarak 367,6 Mt CO2 eşd. olarak hesaplandı. Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonları 1990 yılına göre 190,5 ve bir önceki yıla göre 14 artarak 66,8 Mt CO2 eşd. olarak hesaplandı.

Tarım sektörü emisyonları 2020 yılında, 1990 yılına göre 58,8 ve bir önceki yıla göre 7,5 artarak 73,2 Mt CO2 eşd. olarak hesaplandı. Atık sektörü emisyonları ise 1990 yılına göre 48, bir önceki yıla göre 2,1 artarak 16,4 Mt CO2 eşd. olarak hesaplandı.

CO2 emisyonlarındaki en büyük payı enerji kaynaklı emisyonlar oluşturdu

Toplam CO2 emisyonlarının 2020 yılında 31,6’sı elektrik ve ısı üretiminden olmak üzere 85,4’ü enerji sektöründen, 14,2’si endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen, 0,4’ü ise tarım ve atık sektörlerinden kaynaklandı.

CH4 emisyonlarının 61’i tarım, 22,1’i atık, 16,9’u enerji ve 0,02’si endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen(1); N2O emisyonlarının ise 80,3’ü tarım, 9,1’i enerji, 5,6’sı atık ve 5’i de endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen kaynaklandı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.