Kalkınma ajanslarının transfer ödeneği 374 milyon 489 bin lira

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kalkınma ajanslarının bu yılki transfer ödeneği 374 milyon 489 bin lira olarak öngörüldü. Bu ödeneğin 187 milyon 244 bin 500 liralık kısmının ajanslar arasında dağılımı, illerin ve bölgelerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması araştırması çalışması ile nüfus değerleri esas alınarak belirlendi.

ACİL NİTELİKTEKİ KAYNAK İHTİYACI SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’NCA AJANSLARA AKTARILACAK

Bakiye ödeneğinin yüzde 25’lik kısmı devam eden yıl içinde uygulanmaya başlanacak mali destek programları yükümlülükleri, fizibilite raporu hazırlanmış ve uygulanmaya hazır güdümlü projelerin finansmanı için mevcut bütçe ödenekleri yetersiz kalan ajanslar arasında, program ve projelerin bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına etki düzeyleri, ajansların sonuç odaklı programlarıyla ilgili ve yenilikçi özellikleriyle program ve projelerin ödeme takvimleri, yüzde 20’lik kısmı ajansların 2021 yılındaki performansları, yüzde 5’lik kısmı deprem, sel ve yangın gibi doğal afetler ve salgın hastalığın olumsuz etkilerini gidermeye yönelik geliştirilecek projeler veya mevcut bütçe ödenekleri ile zorunlu ve asgari genel yönetim giderlerini karşılayamayan ajanslar için gerekli acil nitelikteki kaynak ihtiyacı dikkate alınarak yıl içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ajanslara aktarılacak.

PAYLARIN REVİZE EDİLMESİ KONUSUNDA BAKANLIK YETKİLİ OLACAK

İlgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecek bölgesel girişim sermayesi uygulamaları için performans ödeneği içinden kullanılacak kaynak ile bu kaynağın tahsisi, aktarımı, kullanımı, saklanması, izlenmesi, denetlenmesi ve gerektiğinde geri dönüşüne dair usul ve esaslar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek. Bakanlık, ajans performanslarının tespiti ve bu performansa dayalı kaynak kullandırılması, payların aktarımındaki nakit yönetimi ve ödenek değişikliğine göre payların revize edilmesi konularında yetkili olacak. Kararda kalkınma ajanslarına 2022 yılında kullandırılacak transfer ödenekleri tablosu da yer alıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.