Bakan Kurum: Tüm binalar periyodik muayeneye tabi olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da “Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Kurulu Değerlendirme Toplantısı”nın kapanış konuşmasını gerçekleştirdi.

Bakan Kurum’un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

“Şu an bu masada yıllarını alanında kendini kanıtlamış hocalarımız var. Çevre aklı bugün bu salondadır. Bu akıl milletimizin ortak aklıdır. Bu uzun soluklu süreçte bizlerden katkılarını esirgemeyen hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yapılan çalışmalarda da ülkemiz için vardığımız uygulamalara ilişkin sonuçları sunmak istiyorum. 13 grubumuz çalıştılar. Atılması gereken adımları, bir bir belirlediler. Mevzuat ve anayasaya ilişkin düzenlemeleri dahi yapıyorlar.

MİLLET BAHÇELERİ AFET TOPLANMA VE BARINMA ALANI OLACAK

Bu kapsamda, afet riski yüksek bölgelerde barınma altyapısını hızlıca kuracağız. Tüm afet türlerine ilişkin erken uyarı gözlem istasyonlarını 81 ilde yaygınlaştıracağız. Tüm millet bahçelerini afet toplanma alanı ve barınma alanı haline getireceğiz.

AFET BİLGİSİ DERSLERİ YAYGINLAŞTIRILACAK

Eğitim noktasında çalışmalar yapılmasını öngördüler. Afet bilgisi derslerinin yaygınlaştırılması adına bu çalışmaları hayata geçiriyor olacağız.

Mevcut baz istasyonlarının güçlendirilmesi ve verimliğinin arttırılması, deprem bölgesinde iletişimin tek elden yürütülmesi ve mobil baz istasyonlarıyla ilgili kararlar alınmıştır.

Diri fay haritalarının güncellenmesini yapacağız. Mikro bölgeleme çalışmasını 81 ilimizde yaygınlaştıracağız.

Dere yataklarının yapılaşmaya açılmaması için gerekli düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Riskli bölgelerde imara kapatılması gereken bölgelerin tespitini yapıyoruz. Kat yüksekliklerini de sınırlandıracağız. Radyan temel kullanımını bazı yerlerde zorunlu hale getirecek adımı atacağız. Binlerce mimar, mühendis ve şehir plancısı istihdamı gerçekleştireceğiz. Mimar ve mühendislerimize yeterlilik getireceğiz.

Dere yataklarında heyelan ve taşkın yerlerde bulunan binaların tespiti tamamlanacak. Risk altındaki şehirlerimizde su ve kanalizasyon altyapısının güçlendirilmesine ilişkin ortak çalışma çerçevesinde yürüteceğiz. Uygulamalarımızı şehrin kültürüne sosyolojisine uygun şekilde adımlarımızı atacağız. Kamu binalarımızın afete karşı dayanıklılık testleri yapılacak. Riskli olan kamu binalarının güçlendirilme çalışmaları tamamlanacak.

TÜM BİNALAR PERİYODİK MUAYENELERE TABİ OLACAK

Yapı izleme sistemleri kurulacak. Binalarımızın hasar tespitini risk durumunu yapacağız. Afet sonrası oluşan zarara ilişkin dijital veri havuzu oluşturulacak.

İnsansız hava ve kara araçları geliştireceğiz. Nasıl bugün İHA’larda dünyada önde gelen ülkelerden biriysek bu noktada da hem Bayraktar’ımızla hem İHA üreten diğer kurumlarımızla enkaza, hasar tespitine yönelik İHA’lar üretilmesi noktasında çalışmalar yürütüyor olacağız.

Tüm inşa sürecinde perdeli ve panel sistemli betonlar kullanmak suretiyle ülke genelinde yaygınlaştırma kararı alındı. Bununla ilgili mevzuat düzenlemelerini ilgili kurumlarımız hızlı bir şekilde yapıyor olacaklar. Kullandığımız araçlar otomobiller nasıl periyodik olarak muayeneye tabi tutuluyorsa Türkiye’de tüm binalarda da aynı periyodik muayenelere tabi olacaklar.

Bina kimlik belgesi sistemini eski binalarda da denetimini yapmak suretiyle hayata geçireceğiz. Tüm binalar da periyodik muayeneye tabi olacaklar. Tüm yapılarımızda; mimar, mühendis ve şehir plancılarından oluşturacağımız yeni bir birim tarafından bu muayene işlemi yerinde, gidilerek düzenli olarak yapılacaktır. Kentsel dönüşümde riskli yapı stoğunun miktarına göre yeni bir önceliklendirme yapacağız. Buna göre yeni bir program oluşturacak, her şehrimiz için ayrı bir finansman modeli, projeyle birlikte hayata geçirilecek.

MESLEKİ MESULİYET SİGORTASI ZORUNLU OLACAK

Mesleki mesuliyet sigortasını zorunlu hale getireceğiz. Afet sınıfına göre ihtiyaç duyulan her yerde güvenli ar-ge enstitüleri kuracağız.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir